Неділя, 18.11.2018, 08:48
Вітаю Вас Гость | RSS
Головна | Реєстрація | Вхід
Правознавство
Категорії розділу
[44]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Пошук
Ми працюєм уже :
Block title
Block content
Головна » Статті »

Пенсії за віком
1. Пенсія по віку встановлюється з досягненням певного віку і за наявністю стажу роботи.
Пенсія (від лат. pensio – платіж) - це регулярна грошова виплата як матеріальна допомога за віком, з Інвалідності, за вислу¬гу років, у разі втрати годувальника.
Пенсійне забезпечення за віком здійснювалося в СРСР з 1928р.
Пенсії за віком відрізняються від інших видів пенсійного забезпечення, приміром, від пенсії з інвалідності та за вислугу років.
Пенсії за віком - головний вид матеріального забезпечення непрацездатних громадян, що стосується життєво важливих інтересів мільйонів пенсіонерів.
У загальній чисельності пенсіонерів нашої країни / близько 14 млн. осіб / 10 млн. - пенсіонерів за віком.
Пенсії за віком - це є трудовий стаж і законодавець поділяє їх на три види: на загальних підставах, пільгових і спеціальних юридичних підстав.
Загальними підставами /умовами/ пенсійного забезпечення за віком є: пенсійний вік і трудовий стаж установленої тривалості.
Під пільговим пенсіонуванням слід розуміти - можливість ви¬йти на пенсію за віком або в молодшому віці за загальної незмінної тривалості трудового стажу, або за одночасним зниженням вимог до віку і тривалості трудового стажу.
Що ж до спеціальних юридичних підстав, то вони мають зна¬чення для окремих категорій громадян: потерпілих від Чорнобильської катастрофи, Інвалідів, учасників війни і сімей загиблих воїнів, багатодітних матерів і матерів-інвалідів з дитинства, жінок, які працювали в текстильному виробництві, механізаторами, а також на деяких видах робіт у сільському господарстві; сліпих і хворих гіпофізарним нанізмом /ліліпутів/; за неповного стажу роботи.
2. Основні умови пенсійного забезпечення за віком є: досягнення пенсійного віку і наявність певного трудового стажу, тобто дві умови.
- Перша умова - це вік 55-60 років
- Друга загальна умова призначення пенсії за віком - це стаж роботи.
Для призначення повної трудової пенсії за віком е необхідна стаж 20-25 років, відповідно для жінок ічоловіків.
Багато категорій працівників мають право на пенсію на піль¬гових умовах. Робітники, які зайняті на роботах з особливо шкідли¬вими й тяжкими умовами праці, список № 1 виробництв, робіт, профе¬сій, посад і показників і за результатами атестації робочих місць, їм пенсія призначається на пільгових умовах зі зниженням пенсійної віку на 10 і скороченням стажу роботи на 5 років, тобто чоловікам із досягненням 50-рІчного віку та стажем роботи не менше 80 років, жінкам - відповідно 45 і 15 років.
Також знижено вік на п'ять років для працюючих на інших роботах зі шкідливими й тяжкими умовами праці за. списком № 2 виробницв, робіт, професій, посад і показників. У цьому разі пенсія за віком призначається чоловікам із досягненням 55 і стажем роботи не менше 25 років, жінкам - із досягненням 50 і стажем не менше 20 років. Для отримання пенсії за віком на пільгових умовах за списками №1 і №2 не обов'язково, щоб увесь трудовий стаж, необхідним для при¬значення такої пенсії, випадав на роботи, перелічені в цих списках.
Тим, хто працював на підземних роботах зі шкідливими умовам /список №1/ пенсія за віком призначається на пільгових умовах, як не менше половини стажу, необхідного для призначення такої пенсії випадає на ці роботи /тобто 10 років із 20 і 7,5 із 45 відповідно для чоловіків і жінок/.
Категорії працівників, яких робота з тяжкими умовами праці /список № 2/ пенсія за віком призначається на пільгових умовах, якщо не менше половини стажу, необхідного для призначення такої пенсії, випадає на зазначені роботи чи загалом на ці роботи, пере лічені у списку №1 /тобто 12,5 років із 25 і 10 років із 20-ти відповідно для чоловіків і жінок.
До основного розміру пенсії в межах зазначених максимальних розмірів нараховується навпаки:
а/ непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацю¬ючих членів сім'ї - на кожного непрацездатного в розмірі соціальної пенсії;
б/ одиноким пенсіонерам, які за висновком медичної установи потре¬бують постійного стороннього догляду, - на догляд за ними в роз¬мірі соціальної пенсії. Надбавки названі можуть нараховуватися до пенсії одночасно.
3. Ці особливості виражаються в підставах, які визначають право на пільгових умовах.
Право на пенсію в повному розмірі мають громадяни, які працювали чи проживали в зоні відчуження та віднесені до категорії 1,3, 3,4 зі стажем роботи не менше: чоловіки - 30, жінки - 15 років з підвищенням пенсії на 1% заробітку за кожний рік понад установлений сі але не вище 75% заробітку, а громадянам, які відпрацювали за спис¬ком №1: чоловіки -10 років та більше, жінки - 7 років і 6 місяців та більше, але не вище 85% заробітку.
Пенсія забезпечення за віком учасників та інвалідів війни, а також сімей загиблих воїнів. Праве на пенсію в цієї категорії громадян виникає за таких умов:
- досягнення віку /чоловіками - 55, жінками - 50 років/;
- стажу роботи /у чоловіків - 35, у жінок - 20 років/ і наявності спеціальної юридичної підготовки - участі в бойових діях, а для інвалідів війни - поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини чи виконання інших обов’язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням Іншого обов'язку.
Пенсії учасникам чи інвалідам війни призначаються в підвищених розмірах, диференційованих залежно від груп інвалідності.
Право на пенсію на пільгових умовах мають також батьки та дружини військовослужбовців, які не взяли повторного шлюбу, загиб¬лих на фронті чи під час виконання іншого військового обов'язку або померлих у період військової служби: чоловіки - з досягненням 55 річного віку і стажем роботи не менше 35 років, жінки - з досяг¬ненням 50 річного віку і стажем роботи не менше 20 років,
Пенсії багатодітним матерям і матерям інвалідів з дитинства.
Законодавством установлено пільгове пенсійне забезпечення жінок, які народили 5 чи більше дітей та виховали їх до 8 річного віку, а також матерям інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку. Вони мають право на пенсію за віком за досягненням 50 років і стажу роботи не менше 15 років із зарахуванням до ста¬жу роботи догляду за дітьми. При цьому до інвалідів з дитинства належать також діти-інваліди у віці до 16 років, які мають право на отримання соціальної пенсії.
Пільговий порядок пенсійного - забезпечення поширюється і ні матерів інвалідів з дитинства, їм також надається право на пенсі: віком із досягненням 50-річного віку і загальним стажем роботи не менше 15 років. Це право має мати інваліда з дитинства, визнаного таким в установленому порядку, яка виховала його до 8-річного віку. Би знання дитини Інвалідом з дитинства проводиться на підставі ме¬дичних освідчень органами медичної експертизи. До інвалідів з дитинства відносять і дітей-інвалідів у віці до 16 років, котрі мають право на отримання соціальної пенсії, розмір якої відповідає мінімальній пенсії за віком.
За відсутності матері, коли виховання дитини-інваліда здійснюється батьком, кому призначається пенсія за віком з досягненням 55-рІчного віку і стажем роботи 20 років.
Право на пенсію на пільгових умовах залежно від виробництв має певна категорія жінок-працівників.
- Наприклад, жінки, які працюють у текстильному виробництві, маїс "рано на пільгову пенсію, які працювали на станках і машинах за списком виробництв і професій, затверджених постановою Кабінету Міністрів України: з досягненням 50-рІчного віку зі стажем такої роботи не менше 20 років,
- Жінки, які працювали трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів та екскаваторів. Вони мають право на пенсі з досягненням 55-річного віку, з них не менше 15 років - на за значеній роботі.
- Доярки, свинарки-оператори в колективних та інших колективних підприємствах сільського господарства - з досягненням 50-річного віку і стажем зазначеної роботи не менше 20 років.
- жінки, які збирають і вирощують тютюн - з досягненням 50-річного віку і стажем роботи не менше 20 років.
За особливими показниками, які характеризують стан здоров’я, пенсія за віком на пільгових умовах призначається:
громадянам - хворим гіпофізарним нанізмом /ліліпути/ і диспропор-ційним карликам: чоловікам - із досягненням 45-річного віку і ста¬жем роботи не менше 20 років, жінкам - із досягненням 40річного віку і стажем роботи не менше 15 років.
За станом здоров'я на пільгових умовах призначається пен¬сія інваліда зору і групи - сліпим. Ці особи мають право на пенсії за віком: чоловіки - з досягненням 50-річного віку і стажем робота не менше 15 років, жінки - з досягненням 40-річного віку і стажем роботи не менше 10 років. Пенсії за віком інвалідам зору і групи призначається довічно незалежно від строку, що на нього встановле¬но інвалідність.
Важливою нормою пільгового пенсійного законодавства є призначення пенсії за віком у разі неповного стажу роботи, тобто мен¬шого ніж 25 і 20 років /відповідно для чоловіків і жінок/. Ця норма застосовується не часто, бо більшість громадян виходять на пен¬сію в пенсійному віці та з повним стажем роботи.
4. Поняття "пенсія за вислугу років" як вид соціального забезпечення належить до найбільш досліджуваних. Коло осіб, які мають право на пенсію за вислугу років, визначається законом.
Перелік категорій установлено в статтях 54 І 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення".
Законодавство вирізняє чотири категорії громадян;
- військовослужбовці та службовці /працівники/ органів внутрішніх справ;
- працівники цивільної авіації та льотно-випробувального складу;
- державні службовці, судці, працівники прокуратури і митних органів;
- окремі категорії працівників /спеціалістів/ інших галузей народного господарства.
5. Згідно зі ст.17 Конституції України, оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілістності і недоторкано¬сті покладаються на Збройні Скли України. Одним із видів соціаль¬ного захисту, передбачається законодавством, а пенсійне забезпечення військовослужбовців, яке повністю поширюється і на начальницький і рядовий склад органів внутрішніх справ.
Пенсія і допомога цим службовцям призначається відповід¬ними органами соціального забезпечення Міністерства оборони і Мі¬ністерства внутрішніх справ України.
Категорія: | Додав: Yura (11.12.2009) | Автор: Юра E
Переглядів: 8903 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 3.3/7
Всього коментарів: 2
2 Cветлана  
Нужно видеть Ваши документы (заявление о назначении пенсии, решение комиссии с расчетом стажа работы, трудовую книжку) чтобы определиться с правильностью позиции ПФУ. Пенсия на льготных условиях и пенсия по выслуге лет - это разные виды пенсии и действуют разные условия их назначения.

1 dazz  
Добрий день.
Допоможіть мені, будь-ласка, у вирішені питання повернення коштів, які мені дуже необхідні.
29 червня 2011 року мені виповнилося 55 років, це той вік, з якого мені мають виплачувати пенсію. (Я постійно працював на посаді техніка геодезиста на ДП ”Поділлягеодезкартографія” (раніше експедиція№241 Підприємства №13) назви потім ще змінювались. Мені видали довідку, скільки часу я був зайнятий на виконанні польових топографо-геодезичних роботах з 1979 року по 1998 рік. Чисто польового стажу нарахував з довідки, взяв лише місяці роботи в полі за цей період, вийшло 14 років 10 місяців. В довідці ще написали, що я маю право на пільгову пенсію за вислугу років. Але мою трудову книжку загубили, так мені сказали на останній фірмі, де я працював і був офіційно оформлений до кінця 2006 року. Мені прийшлося робити дублікат трудової книжки, та збирати решту документів, тому документи на призначення пенсії я здав лише 26 вересня 2011р. Інспектор, яка приймала документи, переглянувши всі документи сказала, що в термін до 3-х місяців я встиг здати документи, тому всі нарахування будуть мені повернуті з 29 червня.
Але коли прийшов час отримувати пенсію в листопаді, то кошти виплатили лише з 26 вересня, тобто з дня подачі документів. Я звернувся до керівництва пенсійного фонду, чому мені не виплатили кошти з червня, мене попросили це питання не піднімати до Нового року, бо у них дуже багато роботи, а з Нового року все мені виплатять. Прийшовши в січні, я отримав відповідь, що ніякі кошти мені не повернуть, бо мені призначена пенсія за вислугу років, а не за віком на пільгових умовах за вислугу років.
Я вважаю, що мені повинні рахувати мою пенсію за вислугу років як пенсію за віком на пільгових умовах за вислугу років.
Мені виповнилося 55 років, загального трудового стажу я маю більше 25 років і спеціального стажу більше 12,5 років.
В журналі ” Кадровик України” я прочитав, що під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, чинні в період роботи особи, а саме Постановою Ради Міністрів СРСР від 22.08.56р. №1173,( і ними користуються по сьогоднішній день, лише добавляють ще атестацію робочих місць, яка на підприємстві проведена). І ще в багатьох законодавчих актах, і в ст..100 і в ст.12,13. Закону України «Про загально-обов’язкове державне пенсійне страхування» відомостей ВРУ та інших, зустрічаються такі слова «пенсія за віком на пільгових умовах за вислугу років».
До кого мені звернутися, щоб вирішити це питання?
Дякую. Степан Михайлик. м. Вінниця

Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Учебные метериалы Львов